Praktijkervaring.

Enkele voorbeelden uit mijn praktijkervaring:

Bij een collega werd zijn vrouw moeilijk zwanger en wanneer zij toch in verwachting was, volgde een miskraam na twee maand.
Het huis werd ontstoord en het gezin heeft nu twee gezonde kinderen.
Ook stond er daar in de tuin een fruitboom  die nog nooit fruit had gedragen, hij had zelfs met moeite enkele bladeren.

Het volgend jaar stond de boom vol met bladeren en fruit tezamen met een gezonde dochter in de wieg.

Nazicht van een huis met daarnaast paardenstallen.
Aardstralen werden bepaald welke door het huis lopen en aan de achterdeur werd een waterput ontdekt.
De paardenstallen werden eveneens gecontroleerd.  In de eerste stal loopt een aardstraal met in die stal een merrie van 4 jaar oud.  Ik stelde volgende vraag: heeft deze merrie al een veulen gehad?  Het was nog nooit voorgevallen.  De merrie werd van hok verwisseld met een ruin en de merrie is een aantal maanden nadien bevallen van een veulen.

Nazicht van een huis met daarnaast een aantal  vogelkooien.  In de ene kooi werden nog nooit vogeljongen geboren.  Dwars door de kooi liep een ader.  De vogelkooi werd verplaatst de vogels kregen jongen.

Caravan:

Wij gaan soms op reis met de caravan.  Alvorens de caravan definitief op te stellen, wordt eerst de standplaats uit gependeld.
Toen ik nog niet kon pendelen waren we eens in Penestin op vakantie en wij sliepen niet goed.  Gezien ik gevoelig ben, stond ik s’morgens op met een pijnlijke rug en kon ik praktisch niet rechtop staan.
Dit was nog nooit eerder voorgevallen.  Later is een lichtje beginnen branden toen ik kon pendelen.

Eens waren wij op reis aan de Somme.
De standplaats werd uit gependeld. Op de plaats naast ons stond een stacaravan opgesteld.  De bewoners hadden een kat.  Na het bepalen van de aders kon ik vaststellen dat deze kat op een knooppunt van aders lag te slapen naast de stacaravan.  Een kat is namelijk een negatief dier.

In Dijon op een heuvel lag er een waterput.
Uit interesse pendelde ik deze put uit.  Ik stelde vast dat deze waterput op een kruising stond van wateraders.  De bewoners van het huis ernaast kwamen naar buiten en waren zeer goed op de hoogte van het wichelen met de roede en de pendel. De stenen put met een diepte van 8 m was inderdaad uit gependeld.
De bewoners, een tweetal gezinnen, hebben enkel die mogelijkheid om water in huis te hebben, want er liggen daar geen nutsverzieningen.

Het bepalen van een open waterput.  Zie onderstaande foto’s.
Bij het nemen van de foto’s stond reeds op één dag tijd 1 m water in de put.

Water 003Water 004

Werkwijze:
Hierbij werden zoveel als mogelijk knooppunten bepaald omdat de put zou dienen voor het beregenen van 5 ha groenten in droge periodes. De waterput heeft een lengte van 50 m en een breedte van 20 m. De diepte bedraagt 5 m.
In eerste instantie werden een aantal locaties in het veld bepaald waar de meest economisch plaats zich bevindt om deze investering te realiseren.  Het graven van de waterput en het afvoeren van de overtollige aarde is een kostelijk gegeven.  De eigenaar wil dan ook dat de waterput zijn diensten zal bewijzen voor meerdere jaren.
Vooraf werd ook bepaald hoe diep de put moest gegraven worden om zeker te zijn dat er voldoende water in de put zou komen via de wateraders.

De onderstaande detailfoto’s zijn een weergave van de eigenlijke wateraders.  U ziet zo het water uit de aders lopen in de waterput.

Water 010 Water 009 Water 007