Invloed op mens en dier.

Invloed op mens en dier.

IMG_5966

Onze voorouders hielden rekening met deze aardstralen bij het bouwen van een huis of een dierenstal.
Momenteel wordt in veel gevallen met de aanwezige straling geen rekening meer gehouden met alle nare gevolgen van dien. Trouwens volgens de stedenbouwkundige voorschriften is dat ook niet meer mogelijk.

Wat was het eerste wat onze voorouders deden alvorens een huis te bouwen?
Het opzoeken van wateraders. (zie rode lijnen in bovenstaande figuur)
Vervolgens het plaatsen van een waterput want ze hadden water nodig om mortel te kunnen maken en daarnaast ook later in het huishouden.

Hoe werd nu zo´n waterput gemaakt?

Eerst bepalen van een kruispunt/knoop.
Graven van een waterput juist naast een kruispunt.
Wanneer men een put denkt te plaatsen in een knoop geeft dit problemen omdat nooit de gewenste diepte zal kunnen worden bereikt vanwege de toevloed aan water.
Wanneer de put op gewenste diepte is zegde men: de put moet nu trekken.
D.w.z. het water uit de aders zoekt zijn weg naar de waterput.

De grootste waterput die ik eens heb aangetroffen, had een diameter van 3 m en een diepte van 10 m.  Deze put werd tijdens de eerste wereldoorlog aangelegd door de Duitsers om de soldaten en paarden te voorzien van water.

Eens de ligging van de stralingszones/wateraders gekend waren, werd het huis zo ingeplant dat de stralingszones niet door de bijzonderste plaatsen liepen.
Het woongedeelte en de slaapkamers werden niet boven aders voorzien.
Zo ziet men huizen en boerderijen welke totaal schuin staan t.o.v. de openbare weg.
Daarnaast zijn er huizen welke niet groot zijn en juist op een grote tegel staan.
Veelal werd zo gebouwd dat de waterader door de gang van het huis loopt en niet veel invloed heeft op zijn bewoners.
Wanneer men met dit natuurfenomeen geen rekening houdt, kan het zijn dat het bed zich op een ader/kruispunt bevindt met alle nare gevolgen van dien.
Wanneer men in bed ligt is de persoonlijke energie op een laag pitje ingesteld.
Men ligt horizontaal en het oppervlak van het lichaam is plotseling veel groter en neemt meer negatieve energie op.

Wat is de invloed als je slaapt?
De oppervlakte is recht evenredig met de hoeveelheid straling waaraan je bloot bent gesteld.
Dus als je ligt, en dat doe je meestal in je bed gedurende meerdere uren, krijg je 6 maal zoveel straling als wanneer je recht staat.

Zonne-energie compensatie:

Als je in bed ligt is dat meestal ’s nachts, dan krijg je geen energie van de zon die de schadelijke aardstraling zou kunnen compenseren.
Het gebrek aan deze energie compensatie kan worden geschat op een factor 4.
Dat betekent dat je zonder deze compensatie 4 maal zoveel negatieve straling opneemt als met compensatie.

De spanning van de huid:

Wanneer men in bed ligt dan is de persoonlijke energie op een laag pitje ingesteld.
Als je slaapt vermindert de spanning van je huid, die je mag beschouwen als een kooi van Faraday, met ongeveer twee derde. Dat betekent dat je dus een factor 3 maal zoveel straling opneemt door dit fenomeen.

De duur van de blootstelling aan aardstraling:

Tenslotte is er nog een factor die bepalend is: namelijk de periode dat je in bed ligt in verhouding tot de lengte van de tijd dat je niet in bed ligt.
Stel dat je 7 uur per nacht in bed ligt, dan heb je gemiddeld in bed 500 maal zoveel last van aardstraling als daarbuiten, je moet dus zorgen dat je bed op een gezonde plek staat!
De mensen worden na verloop van tijd ziek.  In het slechtste geval bevindt zich een kruising/knoop onder het bed.
Wanneer je bed zich op een plek bevindt waar zich ook aardstralen bevinden (zie volgende pagina), kunnen de volgende symptomen zich voordoen:
– Vermoeidheid
– Slaapstoornissen
– Hevig dromen / nachtmerries
– Woelen in bed
– Transpireren in bed
– Uitgeput wakker worden
– Depressiviteit
– Problemen aan de luchtwegen, astma, bronchitis
– Kramp in voeten of kuiten
– Tintelend gevoel in de voeten
– Een stijf gevoel in de rug en benen
– Stijve nek en/of schouders
– Stijve of pijnlijke gewrichten
– Hoofdpijn
– Verhoogde bloeddruk
– Spataderen
– Vroeg en onrustig wakker worden
– Reumatische aandoeningen
– Schildklierproblemen
– Blaasproblemen
– Galblaasproblemen
– Concentratieproblemen
– Verhoogde nervositeit
– Achteruitgang reactiesnelheid
– Uitblijven van zwangerschap
– Miskraam

In vele gevallen van ernstige ziekten, kan aardstraling als verdacht makende factor worden beschouwd.
Aardstraling kan bijdragen aan, of veroorzaker zijn van ernstige ziekten, zoals

– MS
– Diabetes
– Hartproblemen
– Verlammingsverschijnselen
– Kanker
– Leukemie

Het gevolg is dat na verloop van tijd de mensen niet meer uitgeslapen zijn, ze komen nerveus, prikkelbaar en werken dit op elkaar uit onder de dag. Ze zeggen dan: het gaat niet meer tussen ons en scheiden.
Ook geraakt de vrouw in vele gevallen niet in verwachting.
Wat is de reden:
de vrouw verzuurd.  Het sperma van de man is zuur en het vocht van de vrouw is basisch.  Base en zuur neutraliseren zich.
Zuur met zuur werkt niet samen en zorgt er voor dat de bevruchting moeilijk tot stand komt.

Ook wordt vastgesteld dat kleine kinderen erg gevoelig zijn aan straling.

– Ze slapen slecht en huilen veel.
– Bedplassen komt ook voor als ze iets ouder zijn.
– Ze kruipen op het hoofdkussen en of aan het voeteneinde van het bed met de bedoeling
uit het stralingsveld te komen.
– Wiegendood  komt in veel gevallen voor daar waar het bedje opgesteld staat boven een – Kruising van aders, een knoop genoemd.
– Wanneer het bureau van studerende  kinderen op een waterader staat geeft dit
concentratiestoornissen.

Huizen waar echtparen leven tot 80 jaar en meer zijn goede huizen om in te wonen.

Vaststelling bij de diagnose in dierenstallen welke onder slechte invloed staan:

– Veel varkens met staartbijten.
– Schapen met een goed en slecht lam.
– Paarden die kappen met de voorpoten.
– Koeien op een slechte plaats in de stal geeft een productievermindering van de melk.
– Kalveren groeien in het ene hok goed en in het andere hok zijn ze meestal ziek.
De meest zwakkere dieren gaan er onderuit.